Actualmente exploras tag

grupo municipal socialista pontevedra

O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE pide que o Concello de Pontevedra asine o novo contrato de enerxía cun suministrador de renovables

O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, ao abeiro do disposto na lexislación vixente e particularmente nos artigos 67 letra c); 117 letra a) e 118 do Regulamento Orgánico do Pleno e das súas Comisións, presenta para o seu debate e votación no Pleno do Concello de Pontevedra presenta para o seu debate e votación no …

scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services